Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SenasteMeddelandeval )
 

Get ( SenasteMeddelandeval )

Returnerar ett tal som motsvarar den knapp som klickats på i varningsmeddelandet som visas av scriptsteget Visa anpassad dialogruta.

Format 

Get ( SenasteMeddelandeval )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

1 för den första knappen (som standard OK).

2 för den andra knappen (som standard Avbryt).

3 för den tredje knappen.

Exempel 1 

Exempelscript finns i scriptsteget Visa anpassad dialogruta.

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Visa anpassad dialogruta

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler