Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Värdnamn )
 

Get ( Värdnamn )

Returnerar det registrerade namnet för datorn som är värd för filen.

Format 

Get ( Värdnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

På datorn som är värd för filen visas det aktuella registrerade datornamnet i Kontrollpanelen (Windows) eller systeminställningarna (macOS).

Kommentarer 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar Fredrik Jolin om Fredrik Jolin är det registrerade namnet på värddatorn som används.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler