Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Filstorlek )
 

Get ( Filstorlek )

Returnerar den aktiva filens storlek i byte.

Format 

Get ( FileSize )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 15000 om den aktuella filens storlek är 15000 byte.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler