Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Databassökväg )
 

Get ( Databassökväg )

Returnerar den fullständiga sökvägen till den aktiva filen.

Format 

Get ( Databassökväg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

I Windows är den fullständiga sökvägen för lokala filer: file:/enhet:/mapp/filnamn. För fjärrfiler är den fullständiga sökvägen file://volym/mapp/filnamn.

I macOS är den fullständiga sökvägen för både lokala filer och fjärrfiler file:/volym/mapp/filnamn.

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar file:/C:/Users/Username/Documents/Clients.fmp12 för en lokal fil i Windows.

Returnerar file:/Sharename/Documents/Clients.fmp12 för fjärrfiler i Windows.

Returnerar file:/Macintosh HD/Users/Username/Documents/Clients.fmp12 för en lokal fil i macOS.

Returnerar fmnet:/192.168.10.10/Clients.fmp12 för en FileMaker Pro Advanced-nätverksfil.

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler