Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Filnamn )
 

Get ( Filnamn )

Returnerar namnet på den aktiva filen, utan filnamnstillägg.

Format 

Get ( Filnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Kommentarer 

Om du använder Get ( Filnamn ) i en funktionsparameter som kräver ett filnamn och filnamnet innehåller en punkt, tar du med filnamnstillägget i parametern. Annars kan funktionerna tolka punkten i filnamnet som början på filnamnstillägget, vilket kan leda till oväntade resultat.

Exempel 1 

Returnerar Kontakter om Kontakter är den aktiva filen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler