Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Felhanteringsläge )
 

Get ( Felhanteringsläge )

Returnerar 1 (sant) om scriptsteget Manuell felhantering är aktiverat. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( Felhanteringsläge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Exempel 1 

Returnerar 1 om scriptsteget Manuell felhantering är på.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler