Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Enhet )
 

Get ( Enhet )

Returnerar en siffra som representerar den typ av dator eller mobilenhet som FileMaker-produkten körs på.

Format 

Get ( Enhet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar ett nummer som visar vilken typ av dator eller mobil enhet som för närvarande kör FileMaker Pro Advanced eller FileMaker WebDirect, eller vilken typ av iOS-enhet som för närvarande kör FileMaker Go.

Returnerar följande:

0 för en okänd enhet

1 för en Mac

2 för en dator som kör Windows

3 för iPad

4 för iPhone eller iPod touch

5 för Android

Exempel 1 

Returnerar 2 om FileMaker Pro Advanced eller FileMaker WebDirect för närvarande körs på en dator med Windows.

Returnerar 3 om FileMaker Pro eller FileMaker WebDirect för närvarande körs på iPad.

Exempelscript finns i scriptsteget AVPlayer Spela upp.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler