Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )
 

Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )

Returnerar den aktuella tiden i Coordinated Universal Time (UTC) till närmaste millisekund.

Format 

Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

Numeriskt, tid

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Returnerar den aktuella tiden utan tidszonsjusteringar i form av antal millisekunder sedan 0001-01-01. Tidszonsjusteringar för UTC måste användas för att returnera din lokala tid.

Kommentarer 

I klient-/-servermiljöer och peer-to-peer-miljöer utvärderar den här funktionen statusen för klientdatorn som kör scriptet (inte värddatorn).

Exempel 1 

Beräknar hur lång tid det tar att hitta och sortera poster enligt scriptet.

Ange variabel [$START ; Get ( AktuellTidUTCMillisekunder ) ]
Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Ange variabel [$END ; Get ( AktuellTidUTCMillisekunder ) ]
Visa anpassad dialogruta ["Scriptvaraktighet" ; GetAsTime ($END - $START)]

Exempel 2 

Beräknar lokal tid för den angivna tidszonen. När tiden i UTC är 08:43:55.304 och Tidsjustering innehåller -7:

GetAsTime ( GetAsTimestamp ( Get ( AktuellTidUTCMillisekunder ) / 1000 ) + ( Plats::TidsJustering * 3600 ) ) returnerar 13:43:55.304.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler