Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AnslutningsStatus )
 

Get ( AnslutningsStatus )

Returnerar ett tal som anger säkerhetsstatus för den aktuella filens nätverksanslutning.

Format 

Get ( AnslutningsStatus )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Säkra anslutningar krypteras med SSL. Om säkerhet är viktigt i din miljö ska serveradministratören installera ett eget SSL-certifikat.

Returnerar följande:

0 för ingen anslutning för den aktuella filen.

1 för en anslutning som inte är krypterad (till FileMaker Server med SSL inaktiverat, eller till en FileMaker Pro Advanced-värd).

2 för en anslutning som är krypterad, men där SSL-certifikatet inte kan verifieras. Du kan bli ansluten till en server som utger sig för att vara din egentliga destination, vilket innebär att konfidentiell information kan komma att äventyras.

3 för en anslutning som är krypterad med ett verifierat SSL-certifikat.

Kommentarer 

Get ( AnslutningsStatus ) är avsett för klientanslutningar till FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Go. Om ett script körs via FileMaker WebDirect, FileMaker Data API, Anpassad webbpublicering eller ett script på serversidan, kan det saknas nätverksanslutning att verifiera. I detta fall returnerar funktionen bara 1 eller 2.

För FileMaker WebDirect visar inte funktionen anslutningsstatusen mellan webbläsaren och FileMaker Server eller FileMaker Cloud. Istället verifierar och visar webbläsaren sin anslutningsstatus.

Exempel 1 

Returnerar 3 när anslutningen är krypterad med ett verifierat SSL-certifikat.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Öppna delade filer som klient