Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AnslutningsAttribut )
 

Get ( AnslutningsAttribut )

Returnerar namnet på den aktuella filens värd och certifikatorganisationen som utfärdade SSL-certifikatet som används för att säkra anslutningen.

Format 

Get ( AnslutningsAttribut )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Get ( AnslutningsAttribut ) returnerar en tom sträng om:

den aktuella filen inte är en värd

värden inte är FileMaker Server eller FileMaker Cloud

värden inte använder ett SSL-certifikat för att säkra anslutningen till klienten

värden är en fristående installation av FileMaker Server på macOS

Exempel 1 

Om värden kallas "grupp_server" och det aktuella SSL-certifikatet utfärdades av XYZ Inc. returnerar Get ( AnslutningsAttribut ) :

[ Peer Certificate ]
commonName: grupp_server
CA Issuers: XYZ Inc.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler