Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )
 

Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )

Returnerar 1 (sant) om formateringslisten tillåts visas. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Scriptsteget Tillåt formateringslisten anger läge för formateringslisten.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 0 returneras.

Exempel 1 

Returnerar 1 om formateringslisten får vara synlig.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler