Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivMarkeringStart )
 

Get ( AktivMarkeringStart )

Returnerar ett tal som motsvarar starttecknet i den markerade texten.

Format 

Get ( AktivMarkeringStart )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Returnerar markörens aktuella position om ingen text är markerad.

Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen returneras bara ett resultat för fönstret i förgrunden.

Kommentarer 

I FileMaker Go kan denna funktion returnera ett felaktigt värde om den valda texten är i en dold redigeringsruta.

Den här funktionen stöds inte i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Returnerar 5 om markeringen börjar på tecken 5.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler