Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivMarkeringStorlek )
 

Get ( AktivMarkeringStorlek )

Returnerar ett tal som motsvarar antalet markerade tecken.

Format 

Get ( AktivMarkeringStorlek )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Returnerar 0 om det inte finns någon markering.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

I FileMaker Go kan denna funktion returnera ett felaktigt värde om den valda texten är i en dold redigeringsruta.

Exempel 1 

Returnerar 4 om 4 tecken är markerade.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler