Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtRepetitionsnummer )
 

Get ( AktivtRepetitionsnummer )

Returnerar ett tal som motsvarar repetitionen som har fokus i ett repeterat fält.

Format 

Get ( AktivtRepetitionsnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den första repetitionen returnerar 1. Om det aktuella fältet inte är ett repeterat fält returneras 1.

Exempel 1 

Returnerar 5 när fokus är i den femte repetitionen av ett repeterat fält.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler