Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtPortalradnummer )
 

Get ( AktivtPortalradnummer )

Returnerar ett tal som motsvarar portalraden som har fokus.

Format 

Get ( AktivtPortalradnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om ingen portalrad har fokus returnerar den här funktionen 0. Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för portalradnummer, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden. Om en användare navigerar till en portal utan att välja en viss portalrad och utan att göra ett objekt aktivt inom en viss portalrad returnerar Get ( AktivtPortalradnummer ) rad 0 istället för rad 1.

Kommentarer 

Om ett fält i en layout är definierats som Get ( AktivtPortalradnummer ) måste fönstret uppdateras innan det aktuella portalradnumret visas i fältet.

Exempel 1 

Returnerar 5 när den femte raden i en portal har fokus eller när fokus finns i ett fält i den femte portalraden.

Returnerar 1 efter att scriptsteget Gå till portalrad [Välj: Av ; Första] körs.

Returnerar 0 när en portal inte är vald.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Använda operatorer i formler

Get ( TriggerModifieringsTangent )