Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtFältTabellnamn )
 

Get ( AktivtFältTabellnamn )

Returnerar namnet på den tabellförekomst som innehåller fältet som har fokus.

Format 

Get ( AktivtFältTabellnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Returnerar tabellförekomst-namnet för det aktiva fältet. Om det inte finns något aktivt fält returnerar den här funktionen en tom sträng.

Exempel 1 

Den aktuella layouten innehåller två fält, Lärare::Namn och Tränare::Namn i aktuell layout baserad på tabellförekomsten Klasser. Tabellförekomsten Klasser är kopplad till tabellförekomsten Lärare och TränareA (vars källtabell är Tränare). Om du skapar ett script som returnerar resultatet av Get ( AktivtFältTabellnamn ) till ett tredje fält returneras Lärare om scriptet körs när du har klickat i fältet Lärare::Namn eller TränareA om det körs när du har klickat i fältet Tränare::Namn.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler