Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtFältnamn )
 

Get ( AktivtFältnamn )

Returnerar namnet på fältet som har fokus.

Format 

Get ( AktivtFältnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Returnerar Land när fokus är i fältet Land.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler