Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtFältinnehåll )
 

Get ( AktivtFältinnehåll )

Returnerar innehållet i fältet som har fokus.

Format 

Get ( AktivtFältinnehåll )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

När fokus finns i ett repeterat fält returneras den aktiva repetitionens innehåll. Resultattypen för det aktiva fältet beror på det aktiva fältets typ och den resultattyp som valts för beräkningsfunktionen Get ( AktivtFältinnehåll ).

Denna typ av beräkning är mest användbar i ett script när du vill kontrollera data i olika fält när scriptet körs.

Exempel 1 

Returnerar EnButik när fokus finns i fältet Namn och fältet innehåller informationen EnButik.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler