Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Kontogruppnamn )
 

Get ( Kontogruppnamn )

Returnerar det aktuella kontots gruppnamn när kontot autentiseras via en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör.

Format 

Get ( Kontogruppnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Om det aktuella kontot inte autentiserar via en grupp på en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör, returnerar denna funktion en tom sträng.

Kommentarer 

OAuth-identitetsleverantörer kan returnera ett ID i stället för ett gruppnamn.

Exempel 1 

Returnerar Marknadsföring om du är inloggad på ett konto som tillhör gruppen Marknadsföring på den externa servern.

Exempel 2 

Returnerar e849544f-8a50-4c6e-b1c3-d38c7dc2bfd3 om du är inloggad på ett konto som tillhör en grupp med ID:t "e849544f-8a50-4c6e-b1c3-d38c7dc2bfd3" på OAuth-identitetsleverantören.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler