Referens > Funktioner > Textfunktioner > Furigana
 

Furigana

Konverterar japansk text till hiragana, katakana eller latinsk text.

Format 

Furigana(text{;alternativ})

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

alternativ – 1 till 5, beroende på hur du vill konvertera text

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Japansk text består av kana-tecken (hiragana och katakana) och kanji-tecken. Kanji-tecknen har flera tolkningar och Unicode-ordningen för dessa tecken är slumpmässig. För att kanji-tecken ska kunna sorteras på ett meningsfullt sätt måste de därför sorteras efter den avsedda kana-motsvarigheten (fonetiska stavelsetecken) för varje tecken.

Parametern alternativ avgör om Furigana konverterar den angivna texten till hiragana, katakana eller latinsk (romaji) text.

 

Tillval

Konverterar text till

1

Hiragana

2

Helbredds katakana

3

Helbredds latinsk (romaji)

4

Halvbredds katakana

5

Halvbredds latinsk (romaji)

Om alternativ inte har angivits eller om värdet är något annat än mellan 1 och 5, returnerar Furigana den angivna texten i hiragana.

Exempel 1 

Konverterar den angivna texten till hiragana.

Furigana ("Japansk textsträng med vissa latinska tecken samt med alla blanksteg borttagna mellan icke-latinska och latinska tecken") returnerar Ekvation.

Exempel 2 

Konverterar den angivna texten till latinsk text.

Furigana ("Japansk textsträng med vissa latinska tecken samt med alla blanksteg borttagna mellan icke-latinska och latinska tecken" ; 5) returnerar toukyouto.

Relaterade avsnitt 

Definiera furigana-tillval

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler