Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Utforma knapprader
 

Utforma knapprader

1. Välj layouten på snabbmenyn Layout i layoutläge och markera sedan knappraden.

Tips  Du kan markera knappraden genom att klicka på ytterkanten tills handtagen visas på alla sidor.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Välj Knapprad, Knapprad: Avgränsare, Knapprad: Segment eller Knapprad: Ikon från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken).

Obs!  Alla tillval är inte tillgängliga för alla komponenter.

 

För att

Gör så här

Ändra linjeformat och färg på knappradens kant

Välj Knapprad från listan för objekttyper och välj sedan linjeformat och färg i området Grafik.

Ändra utseende och storlek på knappradens avgränsare

Välj Knapprad: Avgränsare från listan för objekttyper. I området Grafik väljer du linjetyp, storlek och färg.

Ändra etikettextens format (för alla segment)

Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. Gör sedan något av följande:

Välj alternativ i området Text i Granskaren.

Använd textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Ange horisontell och vertikal justering för etikettext och ikon (för alla segment)

Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. I området Stycke anger du horisontell och vertikal justering.

Lägga till en yttre skugga på knappraden

Välj Knapprad från listan för objekttyper. I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga.

Lägga till en inre skugga på knappradens segment

Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. I området Avancerad grafik väljer du Inre skugga.

Lägga till padding mellan etikettext eller ikon och segmentets kant

Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper. Vid Padding i området Avancerad grafik anger du värden (i punkter) för Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.

Lägga till padding mellan knappradsavgränsare

Välj Knapprad: Avgränsare från listan för objekttyper. I området Avancerad grafik anger du värden vid Upptill och Nedtill för en horisontell knapprad, och värden vid Vänster och Höger för en vertikal knapprad.

Ändra färg på knappradens segment

Välj Knapprad: Segment från listan för objekttyper och välj sedan ett visningsläge. I området Grafik väljer du färg och linjetyp.

Ändra etikettikonens färg

Välj Knapprad: Ikon från listan för objekttyper och välj sedan visningsläge (från den andra listan på fliken). I området Grafik väljer du färg.

Du kan ändra fyllningsfärg för ikonerna som medföljer. Om du ändrar fyllningsfärgen i FileMaker Pro Advanced för egna ikoner i SVG-format, påverkas dock bara element som inte redan har en fyllningsfärg som definierats i SVG-filen. Läs mer i FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner. Du kan inte ändra fyllningsfärg för egna ikoner i PNG-format.

Justera padding mellan ikon och etikettext

Välj Knapprad: Ikon från listan för objekttyper och ange sedan ett lämpligt värde för Padding (i punkter).

Relaterade avsnitt 

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter

Utforma text

Lägga till skuggor och padding

Ange visningsläge för ett objekt