Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange utformning för tidsstämpelfält
 

Ange utformning för tidsstämpelfält

1. Markera ett eller flera tidsstämpelfält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I området Dataformatering klickar du på Datum Knappen Penna (för datum), Tid Utseende (för timmar och minuter) och Numeriskt Knappen Klockslag (för sekunder och hundradels sekunder) om du vill välja format för varje tidsstämpelkomponent.

I talområdet är det bara två tillval som påverkar visningen av sekunddelen: Fast antal decimaler och Avgränsare.

Kommentarer 

Du måste ange format för datum och tid innan någon eventuell formatering tillämpas. Om du väljer Som de anges för antingen Datum eller Klockslag, visas informationen i tidsstämpelfältet precis som det angavs.

Om du vill formatera tidsstämplar baserat på systeminställningarna som är aktuella när filen öppnas, väljer du Kort systemdatum (t.ex. 2019-11-11) eller Långt systemdatum (t.ex. måndag, 11 november 2019) samt Kort systemtid (t.ex. 8:23) eller Lång systemtid (t.ex. 8:23:54).

Relaterade avsnitt 

Om tidsstämpelfält

Ange datumform

Ange utformning för tidsfält

Ange format för fält som innehåller siffror