Referens > Funktioner > Textfunktioner > FilterValues
 

FilterValues

Returnerar ett textresultat som bara innehåller de värden som anges i filtervärden, i den ordning som de ursprungligen lades till i text.

Format 

FilterValues(text;filtervärden)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

filtervärden – värden som ska bevaras i den angivna texten.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Om filtervärdesparametern inte innehåller några värden returneras en tom sträng.

Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.

När parametern text eller parametern FilterValues är en ordagrann sträng, måste du lägga till ett returtecken (¶) mellan varje objekt i strängen. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.

Funktionen FilterValues skiljer inte på versaler och gemener.

Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.

Exempel 1 

FilterValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; "Rutig¶Kanvas") returnerar

Rutig
Kanvas

Exempel 2 

FilterValues (ValueListItems ("Databas" ; "Storlekar") ; "Medelstor¶Liten") returnerar

Liten
Medelstor

om en databasfil med namnet Databas innehåller värdelistan Storlekar, som innehåller Liten¶Medelstor¶Stor.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler