Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldStyle
 

FieldStyle

Returnerar fältutformningen som används för fält i layout i databas.

Format 

FieldStyle (databas ; layout ; fält)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

layout – namnet på en layout i den angivna databasfilen.

fält – namnet på ett fält i den angivna layouten.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om det hör en värdelista till fältet returnerar FieldStyle också namnet på värdelistan"

Ett standardfält returnerar Standard.

Ett standardfält med en vertikal rullningslist returnerar Scrolling.

En listruta returnerar Popuplist.

En meny returnerar Popupmenu.

En kryssruta returnerar Checkbox.

En alternativknapp returnerar RadioButton.

En kalender returnerar Calendar.

Exempel 1 

FieldStyle ("Kunder" ; "Datainmatning" ; "Aktuell kund") returnerar RadioButton Ja/nej för layouten Ingångsdata i databasfilen Kunder om fältet Aktuell kund är utformat som en alternativknapp och är kopplat till en värdelista med namnet Ja/nej.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler