Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldRepetitions
 

FieldRepetitions

Returnerar antalet och läget på repetitioner i ett repeterat fält så som det formaterats på en layout.

Format 

FieldRepetitions (databas ; layout ; fält)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

layout – namnet på en layout i den angivna filen.

fält – namnet på ett fält i den angivna layouten.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar antalet repetitioner i ett repeterat fält så som det för närvarande är formaterat på en layout, samt läget för fältrepetitionerna (horisontellt eller vertikalt).

Antalet repetitioner i fältet så som det för närvarande är formaterat kan skilja sig från antalet repetitioner när fältet definierades. Om fältet fält inte är ett repeterat fält returneras 1 vertical (1 vertikalt).

Exempel 1 

FieldRepetitions ("Kunder" ; "Datainmatning" ; "Kontorstelefon") returnerar 3 vertical (3 vertikalt) om fältet Kontorstelefon är definierat som ett repeterat fält med fem repetitioner, men är utformat så att det bara visar tre repetitioner i layouten Ingångsdata.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler