Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldNames
 

FieldNames

Returnerar en lista över namnen på alla fält som är öppna på layout i databas.

Format 

FieldNames (databas ; layout)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

layout – namnet på en layout eller tabell i den angivna databasfilen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Relaterade fält visas i formatet tabellnamn::fältnamn.

Kommentarer 

Om FieldNames returnerar ett frågetecken (?) eller bara namnet på ett fält öppnar du dialogrutan Beräkning och kontrollerar att Text är valt för Beräkningsresultat. Du kan också öka fältets storlek i layouten för att visa flera fältnamn.

Exempel 1 

FieldNames ("Kunder" ; "") returnerar en lista över alla fält i standardtabellen i databasfilen Kunder.

Exempel 2 

FieldNames ("Kunder" ; "Datainmatning") returnerar en lista över alla fält, inklusive relaterade fält, i layouten Ingångsdata i databasfilen Kunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler