Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldIDs
 

FieldIDs

Returnerar en lista över ID på alla fält i databas och layout.

Format 

FieldIDs (databas ; layout)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

layout – namnet på en layout eller tabell i den angivna databasfilen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Relaterade fält returneras som TabellID::RelateratFältID.

Exempel: 12::4, där 12 är ID för tabellen och 4 är ID för det relaterade fältet.

Exempel 1 

FieldIDs ("Kunder" ; "") returnerar ID för alla unika fält i standardtabellen i Kunder.

Exempel 2 

FieldIDs ("Kunder" ; "Layout 5") returnerar ID för alla unika fält, inklusive relaterade fält, som finns i Layout 5 i Kunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler