Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldComment
 

FieldComment

Returnerar kommentaren för det angivna fältet.

Format 

FieldComment (databas ; fält)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

fält – namnet på ett fält i den angivna databasfilen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Fältnamnet måste ha formen tabellnamn::fältnamn om du vill ange ett fält i en annan tabell än den aktuella tabellen.

Exempel 1 

FieldComment ("Kunder" ; "Telefonnummer") returnerar "Kundens hemtelefonnummer" om detta har angetts som kommentar för fältet Telefonnummer.

Exempel 2 

FieldComment ("Kunder" ; "Konton::Aktuellt saldo") returnerar "Kundens aktuella saldo" om detta har angetts som kommentar för fältet Aktuellt saldo i tabellen Konton.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler