Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldBounds
 

FieldBounds

Returnerar respektive fältrams placering i punkter och fältets rotation i grader.

Format 

FieldBounds (databas ; layout ; fält)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

layout – namnet på en layout i den angivna databasfilen.

fält – namnet på ett fält i den angivna layouten.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Placeringen som returneras mäts från det övre, vänstra hörnet av layouten (oavsett skrivarmarginalerna) och anges i följande ordning: position för vänster fältram, position för övre fältram, position för höger fältram, position för nedre fältram, roteringsgrad (mäts i motsols riktning; 0 grader för oroterad).

Kommentarer 

Layouten börjar där marginalerna slutar. Eftersom fältramarna mäts uppifrån och från vänster i layouten ändras aldrig de ramar som returneras av FieldBounds, såvida du inte flyttar eller ändrar storlek på ett fält.

Exempel 1 

FieldBounds ("Kunder" ; "Layout 1" ; "Fält") returnerar 36 48 295 65 0 i exemplet nedan. Lägg märke till att alla parametrar anges inom citationstecken.

Japansk text i Heisei i kort format

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler