Referens > Funktioner > Designfunktioner > DatabaseNames
 

DatabaseNames

Returnerar en lista över namnen på alla filer som är öppna på datorn.

Format 

DatabaseNames

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken. Namnen innehåller inte filnamnstillägg.

Kommentarer 

Om databasen finns på en annan dator returnerar DatabaseNames en lista över namnen på lokala klient- och fjärrdatabasfiler som bara är öppna på klientdatorn.

Exempel 1 

Om du vill ta reda på om filen Kunder är en av de öppna filerna, använder du funktionen DatabaseNames tillsammans med funktionen FilterValues i följande formel:

FilterValues (DatabaseNames ; "Kunder")

Om formeln returnerar ett textvärde, är Kunder öppen.

Exempel 2 

Om du vill veta hur många filer med samma namn som är öppna, använder du funktionen DatabaseNames med funktionen PatternCount i följande formel:

PatternCount (FilterValues (DatabaseNames ; "Kunder") ; "Kunder")

Då anges hur många filer med namnet Kunder som är öppna.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler