Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Om återskapande av FileMaker Pro Advanced-filer > Skadade layouter
 

Skadade layouter

Om en FileMaker Pro Advanced-databas slutar svara eller stängs plötsligt när du växlar till en specifik layout kan layouten innehålla ett skadat objekt. Om detta händer ska du försöka radera det felaktiga objektet. Detta kan emellertid vara svårt eftersom felet kanske inte syns. Dessutom kan ett sådant fel medföra att FileMaker Pro Advanced stängs plötsligt eller slutar svara när objektet ska visas, så att det är svårt att ta bort objektet. I många fall är den enklaste lösningen att helt enkelt radera hela layouten, vilket medför att även det skadade objektet raderas.

Så här raderar du en skadad layout

1. Öppna filen utan att visa den skadade layouten.

Om den skadade layouten alltid visas när du öppnar filen, läser du Så här öppnar du en fil med en skadad öppningslayout.

2. Välj Arkiv > Hantera > Layouter.

3. Markera den skadade layouten och klicka på Radera.

Om problemet kvarstår återställer du filen med hjälp av dialogrutan Avancerade återställningsalternativ. Markera Kopiera block i befintligt skick och endast Kringgå startscript och layout. Denna kombination av alternativ skapar en ny databas som är en kopia av den gamla. När FileMaker Pro Advanced öppnas växlar den till en tom layout och scriptalternativet "Vid öppning" inaktiveras. (Mer information finns i Ange avancerade alternativ för filåterställning.)

Obs!  FileMaker Pro Advanced runtime-program stöder inte avancerade funktioner för filåterställning.

Så här öppnar du en fil med en skadad öppningslayout

1. Öppna eller skapa en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

2. Skapa ett script med följande scriptsteg: Utför script [ Angivet: Från lista ; "Scriptnamn" från fil: "SkadadFil" ; Parameter: ], där SkadadFil är namnet på filen som inte går att öppna.

3. Ange detta steg om du ska utföra ett script (Scriptnamn) i SkadadFil som växlar till en annan layout än öppningslayouten.

4. Utför scriptet. Du bör sedan befinna dig i SkadadFil i en annan layout.

5. Följ anvisningarna i Så här raderar du en skadad layout ovan.

Du kan också försöka reparera filen och återskapa filens struktur genom att markera Skanna och återskapa scripts, layouter, m m i dialogrutan Avancerade återställningsalternativ. Mer information finns i Ange avancerade alternativ för filåterställning.