Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser
 

Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser

Strömavbrott, maskinvaruproblem och andra saker som kan inträffa kan skada FileMaker Pro Advanced-databaser. Även om funktionen Reparera kan reparera skadade filer är det mycket viktigt att du underhåller dina FileMaker Pro Advanced-databaser regelbundet.

Regelbundet underhåll omfattar två åtgärder:

Säkerhetskopiering

Spara en komprimerad kopia

Om filunderhåll

För att förstå hur det kan uppstå skador på filer kan det vara bra att känna till hur FileMaker Pro Advanced hanterar data.

FileMaker Pro Advanced är ett program som inte behöver läsa in hela databasen i RAM-minnet när filen öppnas. Istället överför programmet data som behövs från hårddisken till RAM-minnet och tillbaka. När filen används skrivs uppdaterade data från databufferten i RAM-minnet till hårddisken. Den allra vanligaste orsaken till skador på filer är att programmet oväntat stängs av. I de flesta fall uppstår ett oväntat avbrott då filen är mellan uppdateringarna av hårddisken. Nästa gång databasen öppnas körs en filintegritetskontroll i FileMaker Pro Advanced och vanligtvis går det att öppna filen utan några problem. Om den oväntade stängningen däremot inträffar samtidigt som data uppdateras på hårddisken, är det troligt att filen måste repareras.

Kommentarer 

Eftersom oväntade stängningar av programmet är den vanligaste orsaken till fel i databaser, bör du försäkra dig om att ditt operativsystem är stabilt.

Kör bara sådana program som är absolut nödvändiga på dina viktigaste datorer. Om du använder så enkla konfigurationer som möjligt minskar risken för att program ska hamna i konflikt och det blir även lättare att felsöka om det skulle uppstå problem.

Använd en avbrottsfri strömkälla (UPS) om filerna används på en plats där det ofta förekommer strömavbrott.

Betrakta alla hårddiskproblem som potentiellt allvarliga. Om du råkar ut för flera felaktiga filer på en hårddisk kan felet ligga i själva hårddisken. Kontrollera hårddisken med ett diskverktyg.

Programvaror som optimerar, komprimerar eller partitionerar hårddisken ska vara av den senaste versionen. Drivrutinerna måste vara kompatibla med din version av operativsystemet.