Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Om återskapande av FileMaker Pro Advanced-filer
 

Om återskapande av FileMaker Pro Advanced-filer

FileMaker Pro Advanced kör en kontroll automatiskt vid behov när en databas öppnas. Du kan också välja att kontrollera att en fil är konsekvent om du misstänker att filen är skadad. Om en databas kräver mer omfattande korrigeringar innan du kan öppna den kan du låta FileMaker Pro Advanced försöka återställa filen.

Åtgärden att återställa filer gör att data skyddas så mycket som möjligt. I det här sammanhanget syftar data generellt på filens schema och struktur på tabeller, poster, layouter, scripts och fältdefinitioner. Andra data som inte är av lika avgörande betydelse, t.ex. sorteringsordning, repareras inte.

Kontroller och reparationer är ingen garanti för att filen kan återställas helt och hållet. Om du lyckas öppna en skadad databas ska du därför omedelbart säkerhetskopiera den, och beroende på hur allvarlig skadan är, försöka importera informationen till en kopia av den ursprungliga databasen.

När du har öppnat en reparerad eller återställd databas kontrollerar du att innehållet stämmer, särskilt om databasen stängdes mitt under en åtgärd.

Särskilda anmärkningar om att reparera

I allmänhet bör du bara reparera filer som inte går att öppna eller när du får problem med index. Försök först att spara en komprimerad kopia av filen. Databaser som till exempel returnerar fel poster efter en sökning bör repareras genom att du sparar en komprimerad kopia (se Spara en komprimerad kopia).

Kommandot Reparera försöker åtgärda filen så att du kan öppna den och återställa dina data. Under reparationsprocessen kan det hända att skadade fält, layouter, layoutobjekt, scripts och data raderas. Därför bör du bara använda kommandot Reparera när du inte kan öppna en fil. Använd det inte för normalt underhåll.

Det finns många andra vanligare problem som kan resultera i att sökfunktionen inte fungerar som den ska, däribland att fälttyperna inte stämmer överens. Poster kan också oväntat ha raderats genom felplacerade scriptsteg eller en inställning av alternativ i dialogrutan Redigera relationer. Se till att du har eliminerat alla andra möjligheter innan du antar att en fil är skadad och måste repareras.

Relaterade avsnitt 

Reparera filer