Skapa en anpassad app > Arbeta med plugin-program > Skapa egna plugin-program
 

Skapa egna plugin-program

Om du är C- eller C++-programmerare och van vid beräkningar och script i FileMaker Pro Advanced kan du skapa plugin-program som utökar programmens funktionsuppsättning. Plugin-program kan utnyttja återkoppling och slingor eller haka i andra programmeringsgränssnitt. Om du vill skapa ett anpassat plugin-program behöver du FileMakers SDK för plugin-program.

Innan FileMaker Pro Advanced-användare kan installera och aktivera plugin-program måste de tillåta lösningsfiler. För värdbaserade filer måste serveradministratören tillåta scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program i FileMaker Server Admin Console eller FileMaker Cloud Admin Console.

Så här förbereder du anpassade plugin-program:

1. Använd C eller C++, skapa en plugin-fil.

Windows: Plugin-programmets filtillägg måste vara .fmx (32-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced) eller .fmx64 (64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced).

macOS: Plugin-programmets filtillägg vara .fmplugin.

2. Kompilera och testa plugin-programmet.

3. Installera den kompilerade plugin-filen i ett containerfält i din FileMaker-lösning. Mer information finns i Installera Plug-in.

4. (valfritt) Konfigurera lösningsfilen till att kontrollera versionen på de installerade plugin-programmen och uppdatera dem vid behov. Mer information finns i Exempel på uppdatering av plugin-program.

Användarna kan göra plugin-program tillgängliga i en fil genom att göra följande:

1. Aktivera och konfigurera plugin-program i dialogrutan Inställningar i FileMaker Pro Advanced. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.

2. (valfritt) Välj Tillåt lösningar att installera filer i inställningarna för plugin-program gör att plugin-uppdateringar kan installeras automatiskt. Mer information finns i Exempel på uppdatering av plugin-program.

3. Gör något av följande:

Om du vill använda en funktion i plugin-programmet ska du sortera listan över funktioner i dialogrutan Ange beräkning efter typ. Välj en funktion under plugin-programmets namn.

Om du vill använda ett scriptsteg i plugin-programmet ska du sortera listan i Scriptfönster efter kategori. Välj ett scriptsteg under plugin-programmets namn.

Kommentarer 

Av säkerhetsskäl kan systemadministratörer kräva att användare avmarkerar Tillåt lösningar att installera filer. Du kan få mer information av din kunds systemadministratör.

Relaterade avsnitt 

Get ( InstalleradeFMPlugin )