Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > Count
 

Count

Returnerar antalet giltiga, icke-tomma värden i ett fält.

Format 

Count(fält {; fält...})

Parametrar 

fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Fält kan vara något av följande:

Ett repeterat fält (repeterat fält).

Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.

Flera icke-repeterade fält i en post (fält1;fält2;fält3...).

Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1;repeterat fält2;repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.

Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1;tabell::fält2;...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A;tabell 2::fält B...).

Kommentarer 

Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen Count först det sammanlagda antalet giltiga, icke-tomma värden i det första repetitionsfältet, därefter antalet giltiga, icke-tomma värden i det andra repetitionsfältet och så vidare.

Exempel 1 

Layouten Konton har en portal som visar avbetalningar som har gjorts.

Count(Betalningar::Betalning) returnerar antalet betalningar som har gjorts på ett konto.

Exempel 2 

I exemplen nedan innehåller fälten följande:

Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.

Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.

Fält3 innehåller 6.

Count(Fält2) returnerar 4 när beräkningen inte är ett repeterat fält.

Count(Fält1;Fält2;Fält3) returnerar 3, 2, 1, 1 när beräkningen är ett repeterat fält.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler