Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Choose
 

Choose

Returnerar ett resultatvärde, enligt heltalsvärdet för ett villkor.

Format 

Choose (villkor ; resultat0 {; resultat1 ; resultat2...})

Parametrar 

villkor – en heltalsberäkning. Beräkningsresultatet för villkor måste vara ett tal som indexerar till listan som följer. Eftersom indexet är ett 0-baserat index måste villkorsresultatet vara 0 för att det ska gå att komma åt det första resultatet.

resultat – ett eller flera resultat.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

FileMaker Pro Advanced utvärderar villkor för att få ett indexnummer som används till att välja ett ordningstalsresultat.

Eftersom funktionen Choose är en 0-baserad lista indexeras den första posten i listan som 0 och den andra posten i listan som 1. Om villkoret t.ex. utvärderas till 2, väljs resultat2.

Exempel 1 

Choose (Bedömning ; "Ej tillämplig" ; "Mycket bra" ; "Bra" ; "Mindre bra")

Utvärdering är ett numeriskt fält som är tomt eller innehåller ett värde. Om Utvärdering är tomt eller 0, returnerar funktionen Choose Ej tillämplig. Om Bedömning är 1 blir resultatet Mycket bra. Om Bedömning är 2 blir resultatet Bra. Om det är 3 blir resultatet Mindre bra. Om Utvärdering innehåller ett värde som inte kan avbildas till någon av resultatparametrarna returnerar funktionen Choose ingenting.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler