Välj deltotaler (guiden Ny layout/rapport)

Om du har markerat Lägg till delsummor i panelerna Delsumma och Totalsumma kan du nu ange hur de ska visas.

Obs!  I FileMaker Pro Advanced används termen delsumma för att omfatta inte bara delsummor utan också medelvärden, beräkningar och andra statistikdata för en delmängd av poster (de kategorier av poster som du definierade i panelen Organisera posterna efter kategori).

Så här anger du en delsumma:

1. Vid Statistikfält klickar du på Ange.

2. Välj statistikfält i listan, eller definiera ett nytt statistikfält. (Endast de fält som har definierats som statistikfält visas i listan.)

Om du vill definiera ett statistikfält i den aktuella tabellen klickar du på Lägg till. Mer information finns i Dialogrutan Tillval för statistikfält (Ny layout/rapport, guide).

Om du vill definiera ett statistikfält i en annan tabell väljer du Hantera databas i listan. Mer information finns i Definiera statistikfält.

Obs!  Du måste ha fullständig behörighet för att definiera statistikfält.

3. Klicka på OK.

4. Under Kategori att summera efter väljer du ett brytfält.

Om du till exempel vill delsummera försäljningsdata efter region väljer du regionfältet. De fält som visas i denna lista är de fält som du markerat i panelen Organisera poster efter kategori.

5. Välj ett alternativ för Delsummans placering.

6. Klicka på Lägg till delsumma.

Kommentarer 

Om du vill ta bort en delsumma markerar du definitionen i Delsummor och klickar sedan på Ta bort delsumma eller dubbelklickar på delsumman i listan.

Om du vill ändra en delsumma tar du bort delsummans definition och definierar om den.

När du definierar en delsumma i denna panel definierar du en inledande del med delsumma. Om du för Delsummans placering väljer Före postgruppen eller Före och efter definierar du även en avslutande del med delsumma. När du är klar med guiden kan du ändra egenskaper som sidbrytning och sidnumrering. Mer information finns i Ändra en layoutdel.

Om du för Delsummans placering väljer Efter postgruppen skapar FileMaker Pro Advanced inte bara en avslutande del med delsumma, som innehåller brytfältet och det statistikfält du anger, utan även en inledande del med delsumma, som bara innehåller brytfältet.

Om du definierar mer än en delsumma för samma brytfält med samma placering avgör den ordning i vilken du definierar fälten för delsummorna ordningen på statistikfälten i delen av rapporten. Du kan ändra ordningen på statistikfälten när du har avslutat guiden.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout