Skapa en anpassad app > Konfigurera containerfält för extern datalagring > Överföra containerdata
 

Överföra containerdata

När du konfigurerar ett containerfält för extern datalagring flyttas inte eventuella inbäddade data i fältet automatiskt till den externa katalogen. Om du vill att inbäddade data ska lagras externt, måste du använda följande steg för att överföra data. I FileMaker Pro Advanced används inställningar du anger i dialogrutan Tillval för fält till att flytta data till den angivna baskatalogen.

Du kan även överföra externt lagrade data till ett containerfält, konvertera data med säker lagring till öppen lagring och tvärtom, flytta data mellan baskataloger och flytta filer när beräkningen för öppen lagring ändras. Filer som är lagrade efter referens och vissa inbäddade containerdata (som textobjekt och layoutobjekt) kan inte överföras.

Du behöver fullständig behörighet om du ska överföra data.

Så här överför du containerdata:

1. Om du har ändrat lagringsalternativ för ett containerfält i dialogrutan Tillval för fält visas dialogrutan Överföring av containerdata när du stänger den första dialogrutan.

Obs!  Du kan även gå till dialogrutan Hantera containrar och klicka på Överför data. Dialogrutan Överföring av containerdata visas och alla containerfält som är tillgängliga för överföring är synliga.

2. Om du vill se information om en destination (och om baskatalogen, lagringstypen och filsökvägen eller om data är inbäddade eller externt lagrade) klickar du på fältet (inte kryssrutan) i listan.

Informationen visas under listan.

3. Som standard är fält markerade för dataöverföring. Om du vill utesluta ett fält för dataöverföring avmarkerar du kryssrutan bredvid fältet.

4. Klicka på Överför.

I FileMaker Pro Advanced överförs data från de angivna fälten till respektive destination.

Om du vill stoppa överföringen, klickar du på Stopp i dialogrutan Överföring av containerdata. De data som redan har flyttats förs inte tillbaka när du stoppar överföringen. Du kan börja om processen när som helst genom att följa stegen ovan.

5. När överföringen är klar visas dialogrutan Överföringsstatistik med status, antal överförda filer och antal överhoppade filer. Klicka på OK.

6. Om du vill visa en logg från överföringen klickar du på Öppna loggfilen.

Information om hur du läser filen följer nedan.

Läsa överföringsloggfilen

I överföringsloggfilen finns information om containerdata som inte kunde överföras.

Den senaste informationen läggs till i eventuell befintlig överföringsloggfil, så du kan behöva bläddra till slutet av filen för att se resultaten från den senaste överföringen.

Från vänster till höger visar kolumnerna datum, tidpunkt och tidszon för den plats där överföringen genomfördes samt filnamn, felnummer och beskrivning av överföringshändelsen.