Välj Totalsummor (guiden ny layout/report)

Om du har markerat Lägg till totalsummor i panelerna Delsumma och Totalsumma kan du nu ange hur de ska visas.

Så här anger du en totalsumma:

1. Vid Statistikfält klickar du på Ange.

2. Välj statistikfält i listan, eller definiera ett nytt statistikfält. (Endast de fält som har definierats som statistikfält visas i listan.)

Om du vill definiera ett statistikfält i den aktuella tabellen klickar du på Lägg till. Mer information finns i Dialogrutan Tillval för statistikfält (Ny layout/rapport, guide).

Om du vill definiera ett statistikfält i en annan tabell väljer du Hantera databas i listan. Mer information finns i Definiera statistikfält.

Obs!  Du måste ha fullständig behörighet för att definiera statistikfält.

3. Klicka på OK.

4. Under Totalsummans placering väljer du Början av rapporten, Slutet av rapporten eller Början och slutet.

5. Klicka på Lägg till totalsumma.

Kommentarer 

Om du vill ta bort en totalsumma markerar du definitionen i Totalsummor, klickar på Ta bort totalsumma eller dubbelklickar på totalsumman i listan.

Om du vill ändra en totalsumma tar du bort den och definierar om den.

När du definierar ett fält med totalsumma i denna panel definierar du en del med totalsumma, inledande eller avslutande eller båda, beroende på vilken placering du väljer. När du är klar med guiden kan du ändra egenskaper som sidbrytning och sidnumrering. Mer information finns i Ändra en layoutdel.

Om du definierar mer än en totalsumma med samma placering, är det den ordning i vilken du definierar totalsummorna i guiden som avgör i vilken ordning statistikfälten visas i delen med totalsumma i rapporten. Du kan ändra ordningen på statistikfälten när du har avslutat guiden.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout