Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Om anpassade appar i FileMaker Pro Advanced
 

Om anpassade appar i FileMaker Pro Advanced

I FileMaker Pro Advanced syftar termerna anpassad app, lösning, databas och fil på det som skapas i FileMaker Pro Advanced.

En anpassad app är en fil eller uppsättning filer som innehåller databasens tabeller, layouter, script, relationer och tillhörande data som du matar in och arbetar med. En anpassad app innehåller också information som fält och deras definitioner, beräkningar, lösenord och behörigheter. Varje anpassad app löser ett eller flera specifika problem, som att spåra kunder eller fakturor.

Om du vill se hur de här funktionerna samverkar i en anpassad app i FileMaker Pro Advanced kan du läsa om det här (engelska).

Vad är en tabell?

Tabeller innehåller alla poster, fält och data i en fil. En fil med kontakter innehåller till exempel information som hör till dina vänner eller kunder. En fil kan också bestå av flera tabeller som tillsammans innehåller all information om ett visst ämne eller relaterade ämnen (en relaterad databas). Mer information finns i Definiera databastabeller.

Vad är en post?

Om du vill lägga till data i en fil skapar du en ny post och lägger till data i fälten som tillhör posten. När du har skapat poster i en fil kan du arbeta med dem på olika sätt: Du kan redigera dem, sortera dem eller söka efter en grupp poster som innehåller ett visst värde. Mer information finns i Lägga till, duplicera och radera poster.

Vad är ett fält?

Fält lagrar, beräknar och visar data som du lagt till i en post. Den information du lägger till i ett fält, genom att skriva, klistra in eller importera från ett annat program, kallas ett värde. Fältvärden i en FileMaker Pro Advanced-fil kan vara text, nummer, datum, tider, tidsstämplar, bilder, ljud, filmer, andra typer av filer, beräknade värden och statistiska värden. All information i en post – t.ex. ett namn, ett telefonnummer eller en adress – lagras i fält. Mer information finns i Definiera och ändra fält.

Vad är en layout?

FileMaker Pro Advanced-layouter visar data (texten som lagts till i ett fält) som finns i en fil. Layouter bestämmer hur data organiseras när du visar, skriver ut, söker efter och lägger till data och skapar rapporter av dem. Layouter lagrar inte dina data, de visar dem bara.

När du ändrar utseendet på en layout påverkas inte data eller andra layouter i filen. Men tänk på att när du ändrar information i ett fält i en layout syns ändringen i varje layout där fältet visas. Du kan ange att en layout ska visa och skriva ut en post eller så många poster som får plats på en sida.

I en fil kan du utforma separata layouter för att lägga till data, rapportera statistik, skriva ut etiketter eller publicera den anpssade appen på webben. Antalet layouter för varje fil begränsas bara av diskutrymmet eller den högsta tillåtna filstorleken. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.

I en layout kan du:

välja vilka fält som ska visas

ordna och utforma fält

lägga till eller ändra fältetiketter

skapa rapporter för att gruppera eller göra statistik för data

ange hur poster ska skrivas ut

lägga till grafik och text för att framhäva och förklara viss information.

Vad är relationer?

Med relationer kan du visa och arbeta med data från andra tabeller. Du kan:

Definiera en relation mellan två tabeller som gör att varje förekomst av data lagras i endast en tabell åt gången, men där du kan arbeta med och visa informationen från alla relaterade tabeller.

När du ändrar en förekomst av relaterade data görs ändringen dynamiskt överallt, så att data alltid är uppdaterade. Dessa relationer gör att du kan arbeta med helt aktuella data, konfigurera och hantera data på ett effektivt och flexibelt sätt samt spara diskutrymme. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.

Definiera länkdata som hämtar data från en relaterad tabell och kopierar dem till den aktuella tabellen, så att data lagras på två ställen.

Länkdata är aktuella när de kopieras, men när de väl har kopierats förblir de oförändrade såvida de inte länkas på nytt. Mer information finns i Definiera och uppdatera länkar.