Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier > Relationer med ett enda villkor
 

Relationer med ett enda villkor

I en relation med ett enda villkor matchas data i ett fält med data i ett annat fält.

En post i någon av tabellerna är exempelvis relaterad till vilken post som helst i den andra tabellen om värdena TextfältA och TextfältB är desamma.

Två tabeller med linjer mellan två fält som visar en relation med ett enda villkor

Använda en relation med ett enda villkor

Använd en relation med ett enda villkor om du vill relatera två tabeller med utgångspunkt i ett enda gemensamt värde, t.ex. ett löpnummer eller ID-nummer. Till exempel:

1. Skapa en databas med dessa två tabeller:

Kunder, som innehåller namn och adresser

Kontakter, med telefonnummer och typ av telefonnummer (exempelvis arbete, hem och mobil) samt e-postadresser.

Informationen är uppdelad mellan två tabeller, eftersom en enda kund kan ha flera telefonnummer och e-postadresser.

2. Skapa följande fält:

 

Tabell

Fältnamn

Kommentar

Kunder

KundID

Numeriskt fält

 

Förnamn

Textfält

 

Efternamn

Textfält

 

Adress1

Textfält

 

Ort

Textfält

 

Delstat

Textfält

 

Land

Textfält

Kontakter

Telefonnummer

Textfält

 

Telefontyp

Textfält

 

E-postadress

Textfält

 

Typ av e-post

Textfält

 

KundID

Numeriskt fält

3. Använd dialogrutan Tillval för fält för att ange att ett löpnummer automatiskt ska anges i fältet Kunder::KundID och kontrollera att fältet innehåller unika värden. Mer information finns i Ange tillval för fält.

Tack vare de här inställningarna har varje post i tabellen Kunder ett unikt ID-nummer.

I tabellen Kontakter är KundID ett vanligt numeriskt fält. Ställ därför inte in några alternativ för automatisk inmatning, men ange att en kontroll ska göras av att fältet inte är tomt.

4. Skapa en relation mellan fälten KundID i de båda tabellerna i relationsdiagrammet. (KundID är det matchande fältet i respektive tabell.)

Fakturor-databas som illustrerar exemplet ovan

5. I dialogrutan Ändra relation:

Markera Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen för tabellen Kontakter. Det innebär att när du anger ett telefonnummer på en tom portalrad skapas en relaterad post för telefonnumret automatiskt i FileMaker Pro Advanced.

Enligt definitionen av relationen är det tillåtet att skapa relaterade poster i tabellen Kontakter. KundID från posten i Kunder anges därför automatiskt i fältet KundID i tabellen Kontakter i varje ny, relaterad post. Det innebär att många poster i tabellen Kontakter kan vara relaterade till en enda post i tabellen Kunder.

Markera Radera relaterade poster i den här tabellen när en post raderas i den andra tabellen för tabellen Kontakter. Det finns ingen anledning att behålla gamla telefonnummer om den matchande kontaktposten har tagits bort.

6. Lägg till en portal i tabellen Kontakter på layouten Kund och lägg till de här relaterade fälten på portalen: Telefonnummer, E-postadress.

När du anger ett telefonnummer eller en e-postadress på en tom portalrad i tabellen Kunder skapas en relaterad post för telefonnumret eller e-postadressen i tabellen Kontakter automatiskt i FileMaker Pro Advanced.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa och ändra relationer

Skapa portaler för att visa relaterade poster