Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Lägga till vertikala rullningslister till fält
 

Lägga till vertikala rullningslister till fält

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I området Fält vid Styr formatmall väljer du Redigeringsruta.

4. Markera Visa vertikal rullningslist och välj sedan ett alternativ.

Kommentarer 

Du kan också lägga till en rullningslist i en portal. Mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster.

När du skriver ut ett fält eller en portal med en rullningslist skriver FileMaker Pro Advanced bara ut den information som är synlig utan rullning. Om du vill skriva ut all information kan du förstora fältet eller portalen och sedan ange packningstillval för att ta bort det extra tomrummet när du skriver ut.

Du kan inte lägga till rullningslister till containerfält, repeterade fält eller fält som har utformats för att använd en värdelista.

Relaterade avsnitt 

Ändra storlek och form på objekt

Ta bort tomrum i utskrifter