Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Konfigurera visning av upprepande fält
 

Konfigurera visning av upprepande fält

Du kan formatera ett repeterat fält så att ett visst intervall av repetitioner visas. Om ett repeterat fält t ex är definierat för att visa upp till åtta repetitioner kan du utforma ett fältobjekt så att det visar de fyra första repetitionerna och ett annat fältobjekt så att det visar de fyra sista repetitionerna.

Så här utformar du ett repeterat fält:

1. Markera ett eller flera repeterade fält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. Ange intervallet av repeterade värden som du vill visa vid Visa repetitioner i fältområdet.

4. Välj en riktning för visning av fältrepetitionerna i riktningslistan.

5. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Relaterade avsnitt 

Definiera repeterade fält

Ändra storlek och form på objekt