Skapa och hantera layouter och rapporter > Kontrollera utskriften av en layout > Förhindra att objekt skrivs ut
 

Förhindra att objekt skrivs ut

Du kan utesluta objekt i en layout från utskriften. Till exempel:

Skapa en knapp i en rapportlayout som inte skrivs ut när du skriver ut rapporten.

Placera instruktioner i en layout som ska läsas vid datainmatning men inte skrivas ut när layouten skrivs ut.

Så här utesluter du objekt från en utskrift:

1. Markera det eller de objekt du inte vill skriva ut i layoutläge.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position knappen Ange.

3. I Synlighet för objekt i Packning och visning markerar du Dölj vid utskrift.

Kommentarer 

De objekt som inte skrivs ut visas i bearbetningsläget och layoutläget men inte i granskningsläget eller i utskriften. Välj Visa-menyn > Visa > Objekt som inte skrivs ut i layoutläget, om du vill att de objekt som inte skrivs ut ska visas med en grå kant.

Om du vill fylla det tomrum som uppstår efter ett objekt som inte skrivs ut, anger du packningstillval för det objektet och för objekten nedanför det i layouten. Mer information finns i Ta bort tomrum i utskrifter.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med knappar och knapprader på layouter

Granska data i en layout