Skapa och hantera layouter och rapporter > Kontrollera utskriften av en layout
 

Kontrollera utskriften av en layout

Vilken skrivare du använder, vilka utskriftstillval du väljer, vilka marginaler du anger och vilka layouttillval du väljer påverkar hur FileMaker Pro Advanced skriver ut data.

Du kan också konfigurera en layout för utskrift av poster i kolumner (om du t.ex. vill skriva ut en flerspaltig telefonförteckning), ange packningstillval för att minska tomrummen i utskrifter och förhindra att vissa layoutobjekt skrivs ut.

Relaterade avsnitt 

Granska och skriva ut information