Referens > Referens för scripttriggers > VidVyFörändring
 

VidVyFörändring

Utför ett script efter att du har bytt vy (Formulärvy, Listvy, Tabellvy) manuellt eller i ett scriptsteg.

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge, Sökläge och Granskningsläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Kommentarer 

Den här scripttriggern aktiveras inte när ett fönster öppnas, om inte någon annan åtgärd efter att fönstret har öppnats ändrar vy.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt