Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektAVPlayerÄndring
 

VidObjektAVPlayerÄndring

Utför ett script om mediefilen spelas upp från ett containerlayoutobjekt, och spelarens tillstånd ändras. Följande händelser kan aktivera denna scripttrigger:

en användare pausar, spelar upp eller stoppar spelaren med uppspelningskontrollerna eller gester

uppspelningen av en video avslutas vid slutet av videon

spelarens uppspelning avslutas eftersom scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge ställdes in på Stoppad

uppspelningen av en video avslutas eftersom AVPlayer Spela upp börjar att spela upp en annan video

Läs VidFilAVPlayerÄndring om du vill ange en scripttrigger när mediefilen spelas upp från en URL-adress eller ett containerfält.

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt