Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor > Aktivera ODBC-datakälla med single sign-on (endast Windows)
 

Aktivera ODBC-datakälla med single sign-on (endast Windows)

Om du arbetar med databasfiler som har FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Server som värd och behöver åtkomst till ODBC-data från Microsoft SQL Server kan du inte konfigurera värddatorn för att aktivera single sign-on (SSO). ODBC-datakällor med single sign-on gör det möjligt för en klient att använda en Windows-autentiserad inloggning för att få åtkomst till ODBC-data i delade filer.

Viktigt  Innan du kan aktivera en ODBC-datakälla för single sign-on måste din domänadministratör för Windows:

Konfigurera säkerhetsinställningen Kontot är pålitligt för delegering för ditt Windows-användarkonto på klienten.

Konfigurera säkerhetsinställningarna Lita på den här användaren för delegering och Använd endast Kerberos för ditt Windows-användarkonto på värddatorn.

Aktivera behörigheten Imitera en klient efter autentisering för ditt Windows-användarkonto på värddatorn.

Konfigurera ODBC DSN för att användas som Windows-autentisering på värddatorn.

Konfigurera Microsoft SQL Server för att använda Windows-autentisering.

Så här aktiverar du single sign-on för ODBC-datakälla:

1. Öppna databasen och välja Arkiv > Hantera > Externa datakällor.

2. Markera ODBC-datakällan i listan och klicka på Redigera.

3. För Autentisering markerar du Använd Windows-autentisering (Single Sign-on), anger SPN (Service Principal Name) och klickar på OK.

Obs!  Din administratör för Windows-domäner måste ange SPN som normalt har följande format: MSSQLSvc/<fullständigt domännamn>:<port>

Till exempel: MSSQLSvc/sql2005.filemaker.com:1433

Kommentarer 

För att kunna öppna en databas hos en värd måste administratören konfigurera FileMaker Server-tjänsten för inloggning som behörigt användarkonto. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

För ODBC-datakällor stöds inte single sign-on:

på Macintosh

för ODBC-data som används från MySQL eller Oracle

i webbpublicering

Relaterade avsnitt 

Redigera ODBC-datakällor

Skapa konton som verifieras via en extern server