Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Flytta objekt i en layout
 

Flytta objekt i en layout

1. Markera objekten som du vill flytta i layoutläget.

2. Dra objekten till den nya platsen.

Dynamiska guider hjälper dig att placera objektet du drar med andra objekt. (Om du vill inaktivera dynamiska guider väljer du Visa > Dynamiska guider.)

 

För att

Gör så här

Flytta markören en punkt

Tryck på högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil.

Begränsa förflyttningen till antingen horisontell eller vertikal riktning

Tryck på Skift medan du drar det markerade objektet.

Flytta det markerade objektet till en exakt position

Använd linjaler, stödlinjer, dynamiska guider, stödraster och Granskare. Mer information finns i Använda verktyg för att placera objekt exakt.

Åsidosätta fästfunktionen när du flyttar ett markerat objekt

Tryck på Alt (Windows) eller Kommando (macOS) medan du drar det markerade objektet. Mer information finns i Använda linjaler och stödraster.

Placera det markerade objektet utanför dokumentfönstrets ram

Dra objektet till dokumentfönstrets ytterkant.

Kommentarer 

Tänk på att du kan placera objekt i olika skikt, justera objekt och rotera dem för att uppnå det önskade resultatet när du flyttar objekt. Mer information finns i Ordna objekt.

Relaterade avsnitt 

Använda linjaler och stödraster