Skapa en anpassad app > Ange tillval för fält > Definiera fält som använder global lagring
 

Definiera fält som använder global lagring

Ett fält som använder global lagring (ett globalt fält) innehåller ett värde som används i alla poster i filen. Fält som använder global lagring är tillgängliga från alla sammanhang i filen, även om fältet definieras i en orelaterad tabell.

Så här definierar du globala lagringstillval för ett fält:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Ange ett namn för fältet i Fältnamn.

Mer information finns i Om att namnge fält.

5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).

6. I dialogrutan Tillval för fält klickar du på fliken Lagring och markerar sedan Använd global lagring (ett värde för alla poster).

7. Klicka på OK och sedan på Klar.

Fält som använder global lagring i värdbaserade databaser

När en klient ansluter till en värdbaserad databas bevaras varje klients värden för fält som använder global lagring oberoende av varandra. Det gör fält som använder global lagring användbara som tillfälliga lagringsplatser för information som är unik för varje klientsession, till exempel fält som används för att filtrera produkter eller listor.

Klientens initiala värden för fält som använder global lagring är de som användes när filen stängdes senast av FileMaker Pro Advanced på en lokal dator (inte via FileMaker Network-delning). Alla förändringar en klient gör i dessa ursprungliga värden gäller bara så länge som den klientens session varar. Om en klient stänger en fil och sedan öppnar den igen återställs alla fält som använder global lagring till sina ursprungliga värden. Ändra dessa initiala värden utan att stänga filen i värden och öppna den lokalt med FileMaker Pro Advanced genom att ange initiala värden för fält som använder global lagring i ett startscript.

Kommentarer 

Du kan använda ett fält med global lagring:

För ett värde som då och då behöver uppdateras på flera platser, till exempel en företagsadress som visas i flera layouter.

Som ett fast värde i beräkningsformler i alla poster i en fil eller i villkorsstyrda scriptsteg, t.ex. If, Else If, och Exit Loop If.

Som ett matchande fält för en relation (se Arbeta med relaterade tabeller).

Som en användarinställning för att filtrera portaler eller listor.

Ett fält som använder global lagring kan inte indexeras och kan därför inte användas för att hitta poster.

Du kan använda variabler istället för globala fält för temporär datalagring. Mer information finns i Använda variabler.

Mer information om hur beräkningar som innehåller globala fält utvärderas finns i FileMaker Knowledge Base.